OVER EVA PIERRAKOS

De lezingen werden doorgegeven via Eva Pierrakos.

Eva Pierrakos werd in 1915 in Wenen geboren.

Eva bracht daar haar jeugd door in het bloeiende intellectuele klimaat dat er in de eerste decennia van de vorige eeuw heerste, haar vader was schrijver Jakob Wassermann. Na Hitlers inlijving van Oostenrijk in 1938 vluchtte zij via Zwitserland naar Frankrijk en in 1941 naar de Verenigde Staten. Aanvankelijk werkte zij als modeontwerpster, later leidde zij een balletschool. Van 1941 tot 1949 was zij getrouwd met Pitz Broch, een zoon van de schrijver Hermann Broch. Tot in het begin van de zeventiger jaren bleef zij zich Eva Broch noemen. 

Manifestatie van de Gids

Eva was niet religieus opgevoed en zij was ook niet bezig met spirituele zaken. In het begin van de jaren vijftig kwam zij in aanraking met een medium dat haar interesse wekte. Dit leidde ertoe dat zij op een dag spontaan met automatisch schrijven begon. Een tijdlang experimenteerde ze, waardoor ze de allerlei boodschappen die zij doorkreeg op zuiverheid leerde onderscheiden. Op een dag manifesteerde zich een ‘boodschapper’ die ze ‘de Gids’ noemde en die voor haar zeer waardevol was. Hij begeleidde haar in haar ontwikkelingsproces als medium, maar ook in haar persoonlijke groei, ze beschrijft deze hele leerperiode als zeer wezenlijk en noemt een dergelijke leertijd onontbeerlijk voor iedere vorm van mediumschap.

Wie zich met het ‘hogere’ bezighoudt, zal ook stevig op de grond moeten staan.

Langzamerhand kwamen er ook mensen bij haar voor hulp. Ze leerde om in trance te gaan en de boodschappen direct uit te spreken. Zo begon zij in 1957 lezingen door te geven. Er vormde zich een groep om haar heen die zich ’the Path’ noemde en met de lezingen werkte volgens de aanwijzingen die deze bevatten. Er ontstond een wisselwerking: de doorgevingen raakten afgestemd op het proces van de groep als geheel en van ieder van de leden. Op die manier ontstond een reeks van meer dan 258 lezingen die ieder een afzonderlijk onderwerp behandelen, maar tezamen een geheel vormen. 

De fundamenten van het Padwerk

Een belangrijke impuls kwam van een geheel nieuwe kant: Eva ontmoette John Pierrakos, de vroegere medewerker van Alexander Lowen (grondlegger van de bio-energetica). In 1972 trouwen zij. Pierrakos en Lowen waren leerlingen van Wilhelm Reich geweest, en zij ontwikkelden een therapie waarbij via het lichaam aan emotionele problemen gewerkt wordt; deze drukken zich in het lichaam als spanning en energieblokkades uit.

De impuls werkte twee kanten op: het Pad werd verrijkt met het lichaamswerk en de therapeutische ervaring van Pierrakos, en de lezingen vormden een spirituele verdieping van het werk van Pierrakos. Hij noemde dit ‘core-energetica’, waarbij de ‘core’ (kern) het ware Zelf aanduidt. Door het lichaamswerk worden onbewuste lagen in de persoonlijkheid bewust gemaakt en dit bewustwordingsproces is een van de fundamenten van het padwerk. 

Het Padwerk en core-energetica

De integratie van de core-energetica met het Padwerk vroeg echter een grotere know-how en ervaring in de begeleiding van het Padwerk. Mensen waren elkaar al gaan helpen door middel van sessies, maar nu werd steeds duidelijker structuur aangebracht in het Padwerk. Helperschap vereist een aantal jaren van intensieve training en persoonlijk werk. In het ‘Center for the Living Force’, dat in een prachtige vallei bij Phoenicia in de staat New York lag, werden sessies, groepen en opleidingen gegeven. Als eerste land buiten de Verenigde Staten werd in 1975 het Padwerk in Nederland geïntroduceerd. Een kleine honderd mensen zijn er in ons land bij betrokken, die elkaar met een zekere regelmaat in kleine groepen ontmoeten.

Andere landen waar Padwerk wordt gedaan zijn onder andere België, Duitsland, Engeland, Italië, Zwitserland, Israël,  Australië, Canada, Mexico, Argentinië, Brazilië, Uruguay. Op de pagina Padwerk wereldwijd kun je de andere gemeenschappen vinden.

Core-energetica is in vertegenwoordigd Nederland door het Core-energetics institute in Nijmegen.

Een grote inspiratiebron

Eva PierrakosIn 1979 is Eva gestorven. Zij was geen goeroe en wilde dat ook niet zijn maar door haar persoonlijkheid was zij een grote inspiratiebron. Met haar dood is de serie lezingen ten einde gekomen en dat wierp iedereen terug op waar het uiteindelijk om draait: zelf naar je innerlijke stem leren luisteren. 

Kennismaken met Padwerk

Wil je kennismaken met Padwerk? Dat kan op verschillende manieren: op een open Paddag, in een lezingengroep, door een gesprek, telefonisch, per e-mail of via Zoom. Je bent van harte welkom.

Stuur een e-mail naar [email protected] dan nemen wij contact met je op.