LEZINGEN

Inspiratie tot het ontdekken van je ware zelf

Er zijn in totaal 258 lezingen, waarvan er 29 een vraag- en antwoordlezing zijn. De inhoud van het materiaal vormt een combinatie van psychologische thema’s en spirituele inzichten. De lezingen zijn los van elkaar te lezen maar vormen tezamen een onmiskenbaar geheel. Ondanks dat er telkens met één of enkele lezingen een afzonderlijk onderwerp wordt behandeld, zijn er meerdere thema’s die in een groot aantal verschillende lezingen zijn terug te vinden. Vandaar dat de lezingen ook zijn samengevoegd tot lezingenbundels. Met trefwoorden kan er in de zoekbalk worden gezocht naar lezingen die een specifiek onderwerp bevatten.

Lezing 001: Het leven een zee; wat het Pad van je vraagt

Lezing 002: Besluiten en beproevingen

Lezing 003: De geestelijke wereld; jij kiest je bestemming

Lezing 004: Weltschmerz

Lezing 005: Geluk als schakel in de levensketen

Lezing 006: De rol van de mens in het geestelijke en het materiële universum

Lezing 007: Beslis: volmaaktheid, gelukzaligheid; angst, narigheid

Lezing 008: Contact maken met Gods geestelijke wereld – Mediumschap

Lezing 009: Gebed en meditatie – Het Onze Vader

Lezing 010: Aardse werkelijkheid – gespiegeld beeld

Lezing 011: Zelfkennis; het Grote Plan; de geestelijke wereld

Lezing 012: De geest aan het werk; het leven in de geestelijke wereld

Lezing 013: Positief denken

Lezing 014: Hoger zelf, lager zelf en masker

Lezing 015: De wisselwerking tussen de spirituele en materiële werelden

Lezing 016: Spirituele voeding; eigen wilskracht en Gods wil

Lezing 017: De roep

Lezing 018: Vrije wil

Lezing 019: Jezus Christus

Lezing 020: Over God en de schepping

Lezing 021: De val

Lezing 022: Verlossing

Lezing 023: Vragen en antwoorden

Lezing 024: Vragen en antwoorden

Lezing 025: Het pad: de eerste stappen, de voorbereiding en beslissingen

Lezing 026: Je fouten vinden

Lezing 027: Ook op het pad kun je jezelf ontvluchten

Lezing 028: In gesprek met God; dagelijkse terugblik

Lezing 029: Actieve en passieve krachten; Gods wil vinden

Lezing 030: Eigenzinnigheid, trots en angst

Lezing 031: Schaamte

Lezing 032: Beslissingen nemen

Lezing 033: Bezig zijn met jezelf; het juiste en het verkeerde geloof

Lezing 034: Voorbereiding op reïncarnatie

Lezing 035: Je tot God wenden

Lezing 036: Bidden

Lezing 037: Aanvaarding – de goede en de verkeerde manier – waardigheid in nederigheid

Lezing 038: Beelden 1

Lezing 039: Beelden 2. Het zoeken naar beelden

Lezing 040: Beelden 3. Het zoeken naar beelden, vervolg en samenvatting

Lezing 041: Beelden 4. De schade die beelden aanrichten

Lezing 042: Objectiviteit en subjectiviteit

Lezing 043: Persoonlijkheid; drie basistypen – het rationele, het emotionele en het wilstype

Lezing 044: Liefde, eros en seks

Lezing 045: Het conflict tussen bewuste en onbewuste verlangens

Lezing 046: Gezag

Lezing 047: De muur van binnen

Lezing 048: De levenskracht in het heelal

Lezing 049: Obstakels op het pad

Lezing 050: De vicieuze cirkel

Lezing 051: Wiens blindheid? Wiens mening?

Lezing 052: Je beeld van God

Lezing 053: Houden van jezelf

Lezing 054: Vragen en antwoorden

Lezing 055: Drie kosmische principes: uitbreiding, inperking en rust

Lezing 056: Gezonde en ongezonde motieven bij verlangens; het vermogen om te  wensen

Lezing 057: Het massabeeld: jezelf belangrijk vinden

Lezing 058: Het verlangen naar geluk en het afwijzen ervan

Lezing 059: Vragen en antwoorden

Lezing 060: De afgrond van illusie; vrijheid en eigen verantwoordelijkheid

Lezing 061: Vragen en antwoorden

Lezing 062: Man en vrouw

Lezing 063: Vragen en antwoorden

Lezing 064: Uiterlijke en innerlijke wil; misvattingen over egoïsme

Lezing 065: Vragen en antwoorden

Lezing 066: Schaamte voor het hoger zelf

Lezing 067: Vragen en antwoorden

Lezing 068: Onderdrukken van positieve en creatieve impulsen; je gedachten observeren

Lezing 069: Dwaasheid om op het pad op resultaat uit te zijn; Vervulling of onderdrukking van het verlangen naar liefde

Lezing 070: Vragen en antwoorden

Lezing 071: Werkelijkheid en illusie

Lezing 072: Angst om lief te hebben

Lezing 073: De herhaling van pijnlijke jeugdervaringen

Lezing 074: Over onzekerheid, verwarring en vage motieven

Lezing 075: De grote overgang in de ontwikkeling van de mens; van alleen zijn naar deel zijn van een groter geheel

Lezing 076: Vragen en antwoorden

Lezing 077: Zelfvertrouwen

Lezing 078: Vragen en antwoorden

Lezing 079: Vragen en antwoorden

Lezing 080: Samenwerking, communicatie, een-zijn

Lezing 081: Conflicten in de wereld van de dualiteit

Lezing 082: Het leven en sterven van Jezus Christus; symbool voor het overwinnen van dualiteit

Lezing 083: Het geïdealiseerde zelfbeeld

Lezing 084: Liefde, kracht en sereniteit als goddelijke kwaliteiten en als  vervormingen

Lezing 085: Vervormingen van de instincten tot zelfbehoud en voortplanting

Lezing 086: De instincten tot zelfbehoud en voortplanting in conflict met elkaar

Lezing 087: De volgende fase op het pad – vragen en antwoorden

Lezing 088: Ware en onware religie

Lezing 089: Emotionele groei

Lezing 090: Moraliseren; dramatiseren; onvervulde behoeften

Lezing 091: Vragen en antwoorden

Lezing 092: Onderdrukte behoeften; het opgeven van schijnbehoeften; primaire en secundaire reacties

Lezing 093: Het verband tussen het voornaamste beeld, onderdrukte behoeften en defensies

Lezing 094: Het ware zelf tegenover de oppervlakkige persoonlijkheid; zonde en neurose; het opsplitsen van begrippen zaait verwarring

Lezing 095: Vervreemding van het ware zelf en de weg terug

Lezing 096: Luiheid, een symptoom van zelfvervreemding. Vragen en antwoorden

Lezing 097: Perfectionisme als belemmering voor geluk – manipulatie van emoties

Lezing 098: Wensdromen

Lezing 098A: Vragen en antwoorden

Lezing 099: Vervormde indrukken van ouders, oorzaak en remedie

Lezing 099A: Vragen en antwoorden

Lezing 100: De pijn van destructieve patronen onder ogen zien

Lezing 101: Verdediging

Lezing 102: De zeven hoofdzonden

Lezing 103: Te veel liefde geven kan ook schadelijk zijn; constructieve en destructieve wilskracht

Lezing 104: Intellect en wil als hulpmiddel of belemmering op weg naar zelfverwerkelijking

Lezing 105: De relatie van de mens tot God in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling

Lezing 106: Verschil tussen verdriet en depressie; omgang met anderen

Lezing 107: Drie aspecten die je beletten lief te hebben

Lezing 108: Wezenlijke schuld door liefdeloosheid; uit de weg gaan van verplichtingen

Lezing 109: Geestelijk en emotioneel welzijn door het vergoeden van echte schuld

Lezing 110: Vragen en antwoorden

Lezing 111: Zielssubstantie; omgaan met eisen

Lezing 112: Leven in het nu; de mens en zijn verhouding tot de tijd

Lezing 113: Identificatie met jezelf

Lezing 113A: Vragen en antwoorden

Lezing 114: Het – gezonde en ongezonde – gevecht met jezelf

Lezing 114A: Vragen en antwoorden

Lezing 115: Kenmerken van bewustzijn: waarnemen, keuzes maken en liefhebben

Lezing 116: Het spirituele centrum bereiken; de strijd tussen lager zelf en opgelegd geweten

Lezing 116A: Vragen en antwoorden

Lezing 117: Schaamte als graadmeter voor onopgeloste problemen – schijnbaar gunstige omstandigheden in de jeugd even belemmerend als geleden pijn

Lezing 118: Dualiteit door illusie; overdracht

Lezing 118A: Vragen en Antwoorden

Lezing 119: De drie-eenheid van het leven: bewegen, bewustzijn en ervaren – het genotprincipe als essentie van het leven

Lezing 120: Individu en mensheid

Lezing 120A: Vragen en antwoorden

Lezing 121: Verplaatsen, vervangen en verstoppen van gevoelens en behoeften

Lezing 122: Zelfverwezenlijking door werkelijk man of vrouw te zijn

Lezing 123: Bevrijding en vrede door het overwinnen van angst voor het onbekende

Lezing 124: De taal van het onbewuste; het ontdekken van het verborgen ‘nee’

Lezing 125: De overgang van de nee-stroom naar de ja-stroom

Lezing 125A: Vragen en antwoorden

Lezing 126: Contact met de levenskracht

Lezing 126A: Vragen en antwoorden

Lezing 127: De vier fasen in je ontwikkeling: automatische reflexen, bewustzijn, begrip en weten

Lezing 128: Barrières ontstaan uit denkbeeldige beperkingen

Lezing 129: Winnen en verliezen; wisselwerking tussen het zelf en scheppende krachten

Lezing 130: Overvloed tegenover aanvaarding

Lezing 131: De wisselwerking tussen jezelf uiten en jezelf beïnvloeden

Lezing 132: De functie van het ego met betrekking tot het ware zelf

Lezing 133: Liefde geen gebod, maar spontane zielsbeweging

Lezing 134: Het begrip kwaad

Lezing 135: Beweeglijkheid in ontspanning; lijden ontstaan door het verbinden van levenskracht aan negatieve situaties

Lezing 136: Angst voor jezelf – een illusie

Lezing 137: Innerlijk evenwicht

Lezing 138: Verlangen naar en vrees voor nabijheid: een menselijk dilemma

Lezing 139: Verkeerd begrip van de werkelijkheid verzwakt je levenskern

Lezing 140: Conflict tussen positief en negatief plezier, oorzaak van pijn

Lezing 141: Terug naar het oorspronkelijke niveau van perfectie

Lezing 142: Het verlangen naar en de vrees voor geluk; de angst om het kleine ego los te laten

Lezing 143: Eenheid en dualiteit

Lezing 144: Het proces en de betekenis van groei

Lezing 145: De roep van de levensstroom en je antwoord daarop

Lezing 146: Op weg naar het ware zelf

Lezing 147: De aard van het leven en de aard van de mens

Lezing 148: Positiviteit en negativiteit: één energiestroom

Lezing 149: Kosmische drang tot evolutie

Lezing 150: Liefde voor jezelf, voorwaarde voor universeel geluk

Lezing 151: Intensiteit, een hindernis voor zelfverwezenlijking

Lezing 152: Het ego en de universele levenskracht

Lezing 153: De zelfregulerende aard van onwillekeurige processen

Lezing 154: Het pulseren van bewustzijn

Lezing 155: Angst voor jezelf; geven en ontvangen

Lezing 156: Vragen en antwoorden

Lezing 157: Emotionele afhankelijkheid belemmert oneindige ervaringsmogelijkheden

Lezing 157A: Vragen en antwoorden

Lezing 158: Het ego en het ware zelf: samenwerking of tegenwerking

Lezing 159: De manifestatie van het leven is een uitdrukking van een dualistische illusie

Lezing 160: Heling van de innerlijke splitsing

Lezing 161: Onbewuste negativiteit, een gevaar voor de overgave van het ego aan onwillekeurige processen

Lezing 162: Drie niveaus van werkelijkheidsbeleving en innerlijke leiding

Lezing 163: Geestelijke activiteit en ontvankelijkheid

Lezing 163A: Vragen en antwoorden

Lezing 164: Omgaan met tegenstellingen; andere aspecten van polariteit; egoïsme

Lezing 165: Ontwikkelingsfasen in de relatie tussen gevoelens, verstand en wil

Lezing 166: Waarnemen, reageren en er uiting aan geven

Lezing 167: Het bevroren levenscentrum ontdooit

Lezing 168: Twee fundamentele levenswijzen; leven naar je kern toe of er vandaan

Lezing 169: Het mannelijk en het vrouwelijk principe in het scheppingsproces

Lezing 170: Bang zijn voor gelukzaligheid en er toch naar verlangen

Lezing 171: Spirituele en psychische wetten

Lezing 172: De centra van levensenergie

Lezing 173: Basishoudingen en oefeningen voor het openen van je energiecentra

Lezing 174: Zelfwaardering

Lezing 175: Bewustzijn

Lezing 176: Het overwinnen van negativiteit

Lezing 177: Genieten is het levensritme volgen

Lezing 178: Groeien naar heelheid; het universeel werkende principe van de dynamiek van groei

Lezing 179: Kettingreacties in de dynamiek van het groeiproces

Lezing 180: De spirituele betekenis van menselijke relaties

Lezing 181: De betekenis van de menselijke strijd

Lezing 182: Mediteren

Lezing 183: De spirituele betekenis van een crisis

Lezing 184: De betekenis van het kwaad en de transcendentie ervan

Lezing 185: Wederkerigheid, een kosmisch principe en wet

Lezing 186: Onderneming in wederkerigheid; helende kracht om de negatieve innerlijke wil te veranderen

Lezing 187: Omgaan met expansie en contractie

Lezing 188: Over beïnvloeden en beïnvloed worden

Lezing 189: Door fasen van bewustzijn naar identificatie met je ware zelf

Lezing 190: Het belang van het ervaren van alle gevoelens, waaronder angst; de dynamiek van luiheid

Lezing 191: Innerlijk en uiterlijk ervaren

Lezing 192: Reële en irreële behoeften in relatie tot de bewustzijnstoestand van de mens

Lezing 192A: Vragen en antwoorden

Lezing 193: Samenvatting van de principes van het padwerk; doel en proces

Lezing 194: Meditatie: de wetten ervan en verschillende benaderingen; een samenvatting

Lezing 195: Identificatie met het spirituele zelf om negatieve intentie te overwinnen

Lezing 196: De kwaliteit van je verbintenis; oorzaak en gevolg

Lezing 197: Energie en bewustzijn in misvorming: kwaad

Lezing 198: De overgang naar positieve gerichtheid

Lezing 199: De betekenis van het ego en de transcendentie ervan

Lezing 200: Het kosmische gevoel

Lezing 201: Negatieve energievelden ontkrachten; pijn van schuld

Lezing 202: De psychische wisselwerking van negativiteit

Lezing 203: Het doordringen van de goddelijke vonk in de buitengebieden

Lezing 204: Wat is het Pad?

Lezing 205: Orde, een universeel principe

Lezing 206: Verlangen – scheppend of vernietigend

Lezing 207: De spirituele betekenis van seksualiteit

Lezing 208: Het ingeboren scheppingsvermogen van de mens

Lezing 209: Roscoe lezing – De invloed van negativiteit

Lezing 210: Visualiseren om te groeien naar eenheid

Lezing 211: Uiterlijke gebeurtenissen weerspiegelen wat je innerlijk schept – drie stadia

Lezing 212: Aanspraak maken op het totale vermogen tot grootheid

Lezing 213: De spirituele en praktische betekenis van ‘Laat los, laat God’

Lezing 213A : De relatie tussen helper en werker – Vragen en antwoorden

Lezing 214: Psychische kernpunten

Lezing 215: Psychische kernpunten (vervolg); het eeuwige nu

Lezing 216: Incarnatie en levenstaak

Lezing 217: Energie en bewustzijn

Lezing 218: Inzicht krijgen in je ontwikkelingsproces

Lezing 219: Kerstboodschap – Boodschap voor de kinderen

Lezing 220: Ontwaken uit opzettelijke verdoving door je te richten op je innerlijke stem

Lezing 221: Geloof en twijfel

Lezing 222: Transformatie van het lager zelf; overzicht van het werk in het afgelopen jaar

Lezing 223: De Nieuwe Tijd en het nieuwe bewustzijn

Lezing 224: Creatieve leegte

Lezing 225: Ontwikkeling van het individuele en het groepsbewustzijn

Lezing 226: Je houding ten opzichte van jezelf: vergevingsgezindheid zonder vergoelijking van het lagere zelf

Lezing 227: Van uiterlijke naar innerlijke wetten in de Nieuwe Tijd

Lezing 228: Evenwicht

Lezing 229: De vrouw in de Nieuwe Tijd

Lezing 229B : Arosa lezing

Lezing 230: Veranderen, een universeel gegeven; opnieuw geboren worden in een zelfde leven

Lezing 231: Opvoeding en onderwijs in de Nieuwe Tijd

Lezing 232: Wezenlijke waarden en schijnwaarden; identificatie met het Zelf

Lezing 233: De kracht van het woord

Lezing 234: Volmaaktheid, onsterfelijkheid, almacht

Lezing 235: Contractie ontleed

Lezing 236: Pessimisme, een vorm van bijgeloof

Lezing 237: Leiderschap, de kunst om frustratie te transcenderen

Lezing 238: Het leven pulseert op alle niveaus van manifestatie

Lezing 238A: Vragen en antwoorden

Lezing 239: Kerstlezing 1975

Lezing 239B : Een huwelijk

Lezing 240: Liefde nader bekeken

Lezing 240A: Vragen en antwoorden

Lezing 240AA: Vragen en antwoorden

Lezing 241: Beweging en de weerstand ertegen

Lezing 241A: Vragen en antwoorden

Lezing 242: De spirituele betekenis van politieke stelsels

Lezing 242A: Vragen en antwoorden

Lezing 243: De diepste angst en het diepste verlangen

Lezing 243A: Vragen en antwoorden

Lezing 243AA: Vragen en antwoorden

Lezing 244: ‘Wees in de wereld, maar niet van de wereld’ – het kwaad dat laksheid heet

Lezing 244A: Vragen en antwoorden over de Bijbel

Lezing 245: Over oorzaak en gevolg op diverse niveau’s van bewustzijn. De roep van je ziel

Lezing 245A: Vragen en antwoorden

Lezing 246: Traditie, goddelijke en misvormde aspecten

Lezing 247: De massabeelden van jodendom en christendom

Lezing 247A: Vragen en antwoorden

Lezing 248: Drie principes van het kwaad – het kwaad gepersonifieerd

Lezing 249: Pijn van onrecht – kosmische registratie van alle persoonlijke en collectieve gebeurtenissen, daden en uitingen

Lezing 249A: Vragen en antwoorden

Lezing 249B : Drie fasen in de ontwikkeling: gevoed worden, jezelf voeden, anderen voeden

Lezing 250: Bewust worden van en vertrouwen in de goddelijke genade; onthullen van het tekort

Lezing 250A: Vragen en antwoorden

Lezing 251: De evolutie en spirituele betekenis van het huwelijk – het huwelijk in de Nieuwe Tijd

Lezing 251A: Vragen en antwoorden

Lezing 252: Privacy of geheimhouding

Lezing 253: Zet je strijd voort en laat alle strijd varen

Lezing 253A: Vragen en antwoorden

Lezing 254: Overgave

Lezing 254A: Vragen en antwoorden

Lezing 255: Het geboorteproces, een kosmische polsslag

Lezing 255A: Vragen en antwoorden

Lezing 256: Innerlijke ruimte, de echte wereld; gerichte leegte

Lezing 257: Communicatie, groepsbewustzijn en onthulling – aspecten van de nieuwe goddelijke impuls

Lezing 257A: Vragen en antwoorden

Lezing 258: Persoonlijk contact met Jezus Christus; positieve agressie; de werkelijke betekenis van de verlossing