OVER PADWERK

Terug naar de essentie van liefde en waarheid

De leerweg van het Padwerk

Padwerk toont ons een leerweg langs de beperkingen van onze uiterlijke persoonlijkheid, waarmee we kunnen ervaren dat we die niet wezenlijk zijn. Het doet een beroep op ons diep gelegen verlangen om zowel het licht als het donker in onszelf in eerlijkheid onder ogen te zien. Om in liefde te zijn en onszelf te ontwikkelen. Dat is een verlangen dat in ieder mens leeft.

In het Padwerk leren we ons niet blindelings te richten op het willen afleggen van het ego. Het is juist ons ego dat licht nodig heeft. We dienen het te onthullen en te doordringen met het bewustzijn van ons ware, wezenlijke zelf.

Het ware zelf

Door acceptatie van onze nog verborgen ego-aspecten groeit de verbinding met ons ware zelf. We komen los van onze uiterlijke, geforceerde wil en leren te luisteren naar onze innerlijke stem, onze intuïtie. Er ontstaat vertrouwen. Uiterlijke illusies maken plaats voor innerlijke wijsheid. Naarmate we meer geankerd raken in ons ware zelf neemt de identificatie met ons ego af.

De leerweg van het Padwerk laat ons zien hoe onze destructieve aspecten teruggebracht kunnen worden tot hun oorspronkelijke, waarachtige aard. Het is de weg van angst naar liefde. Een weg van buiten naar binnen, om gaandeweg het illusionaire mistgordijn tussen het uiterlijke en het innerlijke te doen laten oplossen. Door onze pijn en misvattingen te doorleven, komen we los van het dualistische denken waarmee we onszelf gevangen houden.

Liefdevolle keuzes maken

Naarmate we groeien krijgen we steeds meer een helder inzicht in oorzaak en gevolg. Het wijst ons op de verantwoordelijkheid dat we medeschepper zijn van alle manifestaties en ervaringen in ons leven – innerlijk en uiterlijk, aangenaam en pijnlijk, licht en donker. Het omarmen van deze verantwoordelijkheid stelt ons in staat om vanuit vrijheid constructieve, liefdevolle keuzes te maken. Voor onszelf, voor de ander en daarmee voor de algehele eenwording van de mensheid.

Een weg van buiten naar binnen, om gaandeweg het illusionaire mistgordijn tussen het uiterlijke en het innerlijke te doen laten oplossen.

In de Padwerk lezingen wordt een grote hoeveelheid onderwerpen, thema’s en concepten behandeld. Ze hebben zowel een spirituele grondslag als een psychologische, praktische benadering. Enkele voorbeelden van thema’s zijn:

 • Dualiteit
 • Bewustzijn en energie
 • De drie persoonlijkheden
 • Schaamte en schuld
 • Meditatie
 • Seksualiteit
 • Emotionele afhankelijkheid
 • Christusbewustzijn
 • Uiterlijke wil en innerlijke wil
 • Creativiteit
 • Ideaalbeeld

In de lezingenbundels vind je een overzicht aan lezingen die zijn gecategoriseerd per onderwerp.

De lezingen zijn het hart van het Padwerk

Het Padwerk is begonnen als een samenkomst van vrienden die zich geïnspireerd voelden door de spirituele lessen die werden ontvangen door Eva Pierrakos. Zij stond in contact met een groep entiteiten die zij verenigde onder één naam: De Gids. De lessen die Eva Pierrakos doorkreeg werden opgeschreven, vertaald en bestudeerd en kwamen bekend te staan als de Padwerk lezingen.

Dit alles ontstond in 1957 in New York City. Het grote enthousiasme over de lezingen en het groeiende aantal leden leidde in 1972 tot het eerste Padwerk centrum in Phoenicia, New York. Tegenwoordig zijn de lezingen in velerlei talen beschikbaar en wordt de leerweg van het Padwerk over de gehele wereld bewandeld.

In de jaren zeventig ging een klein groepje Nederlanders naar het Padwerk Centrum in Phoenicia. Vol van enthousiasme kwamen zij terug naar Nederland, om hier het Padwerk te introduceren. Trainers uit de Verenigde Staten kwamen naar Nederland om geïnteresseerden te begeleiden in hun bewustwordingsproces en hen bekend te maken met de werkvormen van het Padwerk. Daarnaast gingen sommige Nederlanders een training volgen in de Verenigde Staten. Deze ontwikkelingen leidden er in 1976 toe dat er een Nederlandse Padwerk gemeenschap werd gesticht. Ook ging toen de eerste opleiding in ons land van start.

De huidige Padwerk Helperschapsopleiding in Nederland is een modulaire opleiding verdeeld over vijf opleidingsjaren. Alle huidige Padwerk (leerling)helpers hebben de officiële opleiding gedaan. Naast de opleiding zijn er ook verschillende lezingengroepen

De lezingen zijn het hart van het Padwerk