GEMEENSCHAP

Jouw unieke pad leidt tot collectieve groei

Padwerk Nederland bestaat uit mensen die in meer of mindere mate betrokken zijn bij de gemeenschap. Onze gemeenschap bestaat uit leden, donateurs en mensen die alleen de nieuwsbrief willen ontvangen. Een ieder bepaalt zelf de mate van zijn of haar betrokkenheid. Padwerk is immers geen therapie, maar een leerweg van zelfonderzoek en transformatie.

Je kunt ervoor kiezen om je proces te verdiepen door met anderen in verbinding te gaan; jouw unieke pad leidt tot collectieve groei, en omgekeerd kun jij groeien in verbinding met anderen.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om gezamenlijk te leren en te werken. Zo zijn er regio- en lezingengroepen. Daarnaast komen we meerdere keren per jaar samen op de zogeheten Paddagen; meestal op locatie, soms via Zoom. Voor deze bijeenkomsten wordt meestal een bepaald thema en een specifieke lezing uitgekozen om mee te werken. Mocht je interesse hebben om kennis te maken, neem dan contact op met [email protected].
Je bent van harte welkom.

Padwerk wereldwijd

Padwerk wordt beoefend in tal van landen in Australië, Azië, Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Ook is er een internationale lezingengroep die vanuit Nederland beheerd wordt. Eens in de zoveel tijd wordt er een internationale conferentie georganiseerd, telkens in een ander land. Sinds kort zijn dit soort conferenties ook digitaal bij te wonen.

Voor informatie over andere gemeenschappen zie: https://pathwork.org/communities/