Er bestaan diverse Padwerk boeken. Sommige van deze boeken zijn in herdruk. Vaak zijn de boeken die niet nieuw te bestellen zijn, wel te vinden in de openbare bibliotheek, op internet of in tweedehands boekwinkels.
Binnenkort is een aantal Padwerk boeken te bestellen via deze website.

Nederlandstalig

 • Eva Pierrakos – Pad-werk: werken aan jezelf of juist niet?
 • Eva Pierrakos – Voortgaan op je pad: van overleven naar leven
 • Eva Pierrakos – Liefde nader bekeken: Padwerk en relaties
 • Jan Roelofs – De Padwerk Reisgids
 • Susan Thesenga – Het ontwapenende zelf: Padwerk in de praktijk
 • Bert & Moira Shaw – 50/50 gesprekken

Engelstalig

 • Eva Pierrakos – The Pathwork of Self-Transformation
 • Eva Pierrakos – Guide lectures for Self-Transformation
 • Eva Pierrakos/Judith Saly – The Path to the Real Self
 • Eva Pierrakos/Donovan Thesenga – Fear no Evil: the Pathwork Method of Transforming the Lower Self
 • Eva Pierrakos/Judith Saly – Creating Union: the Essence of Intimate Relationship
 • Eva Pierrakos/Donovan Thesenga – Surrender to God Withing: Pathwork at the Soul Level
 • Eva Pierrakos/Charles Cresson Wood – Opening to Abundance: a 31-Day Process of Self Discovery
 • Bert & Moira Shaw – 50/50 Talks
 • Susan Thesenga – The Undefended Self: Living the Pathwork

Hieronder vind je het overzicht van lezingen die behandeld worden in de drie Padwerk boeken van Eva Pierrakos. Door het selecteren van de titel worden de bijbehorende lezingen weergegeven.

Lezing 038: Beelden 1

Lezing 042: Objectiviteit en subjectiviteit

Lezing 044: Liefde, eros en seks

Lezing 052: Je beeld van God

Lezing 058: Het verlangen naar geluk en het afwijzen ervan

Lezing 060: De afgrond van illusie; vrijheid en eigen verantwoordelijkheid

Lezing 066: Schaamte voor het hoger zelf

Lezing 069: Dwaasheid om op het pad op resultaat uit te zijn; Vervulling of onderdrukking van het verlangen naar liefde

Lezing 073: De herhaling van pijnlijke jeugdervaringen

Lezing 077: Zelfvertrouwen

Lezing 083: Het geïdealiseerde zelfbeeld

Lezing 084: Liefde, kracht en sereniteit als goddelijke kwaliteiten en als  vervormingen

Lezing 101: Verdediging

Lezing 106: Verschil tussen verdriet en depressie; omgang met anderen

Lezing 107: Drie aspecten die je beletten lief te hebben

Lezing 109: Geestelijk en emotioneel welzijn door het vergoeden van echte schuld

Lezing 118: Dualiteit door illusie; overdracht

Lezing 123: Bevrijding en vrede door het overwinnen van angst voor het onbekende

Lezing 124: De taal van het onbewuste; het ontdekken van het verborgen ‘nee’

Lezing 125: De overgang van de nee-stroom naar de ja-stroom

Lezing 130: Overvloed tegenover aanvaarding

Lezing 132: De functie van het ego met betrekking tot het ware zelf

Lezing 135: Beweeglijkheid in ontspanning; lijden ontstaan door het verbinden van levenskracht aan negatieve situaties

Lezing 136: Angst voor jezelf – een illusie

Lezing 138: Verlangen naar en vrees voor nabijheid: een menselijk dilemma

Lezing 148: Positiviteit en negativiteit: één energiestroom

Lezing 150: Liefde voor jezelf, voorwaarde voor universeel geluk

Lezing 157: Emotionele afhankelijkheid belemmert oneindige ervaringsmogelijkheden

Lezing 169: Het mannelijk en het vrouwelijk principe in het scheppingsproces

Lezing 170: Bang zijn voor gelukzaligheid en er toch naar verlangen

Lezing 174: Zelfwaardering

Lezing 175: Bewustzijn

Lezing 177: Genieten is het levensritme volgen

Lezing 180: De spirituele betekenis van menselijke relaties

Lezing 181: De betekenis van de menselijke strijd

Lezing 185: Wederkerigheid, een kosmisch principe en wet

Lezing 189: Door fasen van bewustzijn naar identificatie met je ware zelf

Lezing 191: Innerlijk en uiterlijk ervaren

Lezing 192: Reële en irreële behoeften in relatie tot de bewustzijnstoestand van de mens

Lezing 194: Meditatie: de wetten ervan en verschillende benaderingen; een samenvatting

Lezing 202: De psychische wisselwerking van negativiteit

Lezing 207: De spirituele betekenis van seksualiteit

Lezing 211: Uiterlijke gebeurtenissen weerspiegelen wat je innerlijk schept – drie stadia

Lezing 229: De vrouw in de Nieuwe Tijd

Lezing 232: Wezenlijke waarden en schijnwaarden; identificatie met het Zelf

Lezing 237: Leiderschap, de kunst om frustratie te transcenderen

Lezing 240: Liefde nader bekeken

Lezing 245: Over oorzaak en gevolg op diverse niveau’s van bewustzijn. De roep van je ziel

Lezing 251: De evolutie en spirituele betekenis van het huwelijk – het huwelijk in de Nieuwe Tijd

Lezing 253: Zet je strijd voort en laat alle strijd varen

Lezing 257: Communicatie, groepsbewustzijn en onthulling – aspecten van de nieuwe goddelijke impuls