Vraag- en antwoordlezingen

Veel lezingen bevatten aan het einde vragen van aanwezige groepsleden met antwoorden van de Gids. Een aantal lezingen is daar zelfs uitsluitend aan gewijd. Deze worden Vraag-en antwoordlezingen genoemd. Hieronder staat per Vraag-en antwoordlezing een inhoudsopgave van vragen die aan de orde komen.

 • over de wereld van (gevallen) geesten (1-6)
 • over Lucifer (7-9) en Ahriman (25)
 • over de Tweede Wereldoorlog, Hitler, Mussolini, de antichrist (10-15)
 • over Nostradamus en voorspellingen (16-19)
 • over het oplossen van problemen met hypnose en regressie (20)
 • over het moment waarop de ziel bezit van het lichaam neemt (21-24)
 • over de Pistis Sofia (26)
 • over Petrus, de steenrots en de kerk (27)
 • over de Pistis Sofia en het stelsel van de sferen (1, 2, 5)
 • over het zich opnieuw hullen van Jezus in zijn gewaden (3)
 • over de discipelen en hun reïncarnatie (4)
 • over het fysieke bestaan van gevallen geesten in deze aardse sfeer (6-9)
 • over het tot leven wekken van een sluimerend concentratievermogen (10)
 • over het zien van gedachten (11)
 • over de schepping en het vallen van nieuwe geesten (12, 13)
 • over de betekenis van ‘manna’ (14)
 • over het opgeven van wat je wilt bereiken (15)
 • over het reageren op gekwetst worden (16)
 • over karmische relaties en verplichtingen (17, 18)
 • over de Heilige Geest (1)
 • over emotionele onvrijheid, gebondenheid (2)
 • over het nemen van besluiten en de vrije wil (3-6)
 • over de voorbereiding op incarnatie (7-9)
 • over zonde in seksualiteit (10)
 • over de geestelijke betekenis van Goede Vrijdag (11)
 • over beeldtaal en de menselijke taal (12, 13)
 • over angst voor verandering (14)
 • over de grens tussen een dwang en een sterk verlangen (1, 2)
 • over boodschappen uit de geestenwereld (3)
 • over het mannelijke en het vrouwelijke en de zondeval (4-6)
 • over de plaats van het communisme in het Verlossingsplan (7, 8)
 • over het evangelie naar de heilige Thomas (9-11)
 • over de angst voor een excessieve bevolkingsgroei (12)
 • over de herkomst en spreiding van zielen op aarde (1-4, 6)
 • over de term ‘onderontwikkelde landen’ (5)
 • over de tijd tussen incarnaties (7, 8)
 • over stelen en kleptomanie (9-11)
 • over het zicht hebben op je groeiproces (12, 13)
 • over eigen verantwoordelijkheid en de invloed van anderen (14-18)
 • over lot, voorbestemming, vrijheid, wet van oorzaak en gevolg, genade (19-22)
 • over het aannemen van Jezus Christus, en je levensweg (1-3)
 • over verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen (4)
 • over de schepping van nieuwe geesten (5, 6)
 • over het verder ontwikkelen van je creativiteit (7, 9)
 • over het verband tussen de waarheden van de stoffelijke en van de geestelijke wereld (8)
 • over hulp vragen bij ziekte en het schenden van de wet (10, 11)
 • over het heiligen van de sabbat (12)
 • over het gaan naar de maan, het doen van atoomproeven (13, 14)
 • over de spirituele waarde van fysieke pijn (15)
 • over het ontstaan van de mens – de evolutietheorie (17)

 • over innerlijke en uiterlijke wil, egoïsme en altruïsme (1-3)
 • over bidden voor anderen en voor vrede (4-6)
 • over contact met overledenen (7, 8)
 • over schuldgevoelens (9)
 • over de Boom van de Kennis en van de Onsterfelijkheid (1)
 • over het toenemen van ons bewustzijn, van de eigen verantwoordelijkheid en de angst voor geweld en pijn (2, 3)
 • over conflicten op wereldniveau als weerspiegeling van conflicten binnen het individu (4)
 • over het zichtbaar worden van karmische gevolgen (5, 6)
 • over het samenwerken van alle aandriften en neigingen (7)
 • over hypnose en gehypnotiseerd worden (8-15)
 • over innerlijke kennis en karmische uitwerkingen (16)
 • over de weg omhoog, en het loslaten van de verkeerde weg (1)
 • over de psychologische oorzaak van ziekte (2, 3, 4, 8)
 • over de sabbat, de Grote Verzoendag en rituelen (5, 6, 7)
 • over terugvallen bij het leren (9)
 • over vragen stellen, en waarom dat zo moeilijk is (10)
 • over gunstige uiterlijke omstandigheden (11)
 • over het ontvangen en sturen van gedachteboodschappen (1, 2)
 • over emotionele volwassenheid en onvolwassenheid (3)
 • over instinct tot zelfbehoud en eigen verantwoordelijkheid (5)
 • over egoïsme bij het bidden en moeite om te gaan bidden (6, 7)
 • over de rol van erfelijkheid naast spiritualiteit en karma (8)
 • over slapeloosheid (9)
 • over Jezus, Rama Krishna, Gandhi (10-12, 16-18)
 • over het herkennen van een geest uit de spirituele wereld (14)
 • over herinneringen aan vorige levens tussen incarnaties (19, 20)
 • over het leven van de mens in vele sferen (22, 23)
 • over dromen en hun symboliek (24, 25)
 • over het verschil tussen slaap en narcose (26, 27)
 • over een passage uit Exodus 21 (1-4)
 • over een ‘innerlijke psychologische wet’ (2)
 • over het principe van de vicieuze cirkel (3)
 • over de uitleg in de Bijbel en misverstanden (5, 6)
 • over wat bekwaamheid inhoudt (7)
 • over jezelf pijn doen tegenover pijn gedaan worden (8)
 • over innerlijke en uiterlijke organen (9)
 • over de verschillende zelven (10)
 • over het gebruik van het woord ‘beeld’ (11)
 • over de betekenis van de kruisweg (1)
 • over het vinden en het daadwerkelijk loslaten van beelden (2)
 • over het inzetten van echte, eigen kracht (3, 4)
 • over het werken aan beelden met kinderen (5)
 • over de echte pijn en het loslaten van emoties (6)
 • over destructieve gedachten als vorm van doden (7)
 • over het steeds minder vragen stellen door oudere leden (8)
 • over de angst voor het reizen met de ondergrondse (9)
 • De volgende fase op het pad
 • over de mythe van de Toren van Babel (1)
 • over het bereiken van doelen zonder wezenlijke waarde (2, 3)
 • over reïncarnatie (4)
 • over het indalen van de ziel in het lichaam (5)
 • over de invloed van beelden op het bidden (6)
 • over schuldgevoelens vanwege blijdschap over een moord (7)
 • over verschillende soorten waarheid (8, 9)
 • over karakter en het liefhebben van de natuur (10-12)
 • over de invloed van onwettigheid op iemands leven (13)
 • over het hebben van bijgeloof en het moraliseren hierover (1)
 • over het niet voluit kunnen uiten van lang onderdrukte emoties (2, 3)
 • over het onderscheid tussen echt en opgelegd geweten (4)
 • over het zich uitgeput voelen zonder fysieke oorzaak (5, 6)
 • over echte verrukking en een euforische staat van verrukking (8-10)
 • over verbetering – komt deze vanzelf of zijn daar discipline, besluiten of beloften aan jezelf bij nodig (11, 12)
 • over het vinden van de Godservaring en de motieven (13)
 • over de steun aan anderen door het bekennen van fouten (14)
 • over de invloed van gespannenheid en het niet accepteren (1)
 • over het zoeken naar en contact hebben met je ware zelf (2)
 • over rationaliseren als vorm van huichelarij (3)
 • over kind blijven als verdediging, angst voor verandering (4)
 • over het niet kortwieken van je drang om te praten (5)
 • over het beste huiswerk (6)
 • over het onderscheid tussen je opgelegde en je ware zelf (7)
 • over de spirituele ontwikkeling van een misdadiger (8)
 • over verschillende ontwikkelingsniveaus binnen één familie (9)
 • over zonde, ziekte en neurose in de geestelijke leringen (10)
 • over suggesties voor het interpreteren van dromen (11)
 • over ongeduld als mensen de waarheid niet accepteren (12-14)
 • over actief en passief zijn en je ware zelf (15, 16)
 • over vertrouwen in God en hoop, en het Pad (1, 2)
 • over schuld – erkenning, draagwijdte, vergoeding (3, 6)
 • over het spelen van rollen en zelfvervreemding (4)
 • over ingevingen vs. mediamieke verschijnselen (5)
 • over wonderen (7, 8, 9)
 • over de openbaring van de Geest van Christus (10)
 • over de ‘macht’ van de gewoonte en het loslaten (11)
 • over het gevoel niet door vrouwen te worden geaccepteerd en de geheime wens om pijn te doen (1-3)
 • over het zelf niet accepteren van datgene wat je ouders niet accepteerden en de onwetendheid van de mens (4, 5)
 • over de overgang naar volledige innerlijke vrijheid (6)
 • over gesprekken met het kind in mij (7)
 • over het vrijlaten van anderen en zelf vrij worden (8)
 • over het ervaren van gelukzaligheid met je lichaam, gevoelens en geest (9)
 • over liefde voor jezelf en de eis om perfect te zijn
 • over vermenging van liefde en afhankelijkheid
 • over de nieuwe fase in het pad – viering en rituelen
 • over verantwoordelijkheid en zorg voor vader
 • over geluk accepteren
 • over misvatting over kwetsbaarheid
 • over stagnatie, angst voor verlies
 • over pijn van wrok
 • over onbewustheid bij het nemen van besluiten
 • over nee en vertrouwen in het Ja
 • over problemen met de gezondheid
 • over eigenwaarde via anderen proberen te verkrijgen
 • over het hogere zelf leven
 • over het uitbouwen van het Centrum in Phoenicia (1, 3, 5)
 • over het waarnemen van geestwezens in planten, bomen (2)
 • over het volgen en het tegenhouden van de stroom (3)
 • over trucs om bij je hogere zelf uit de buurt te blijven (4)
 • over actief zijn én door de stroom gedragen worden (5)
 • over het omgaan met kinderen in het Centrum (6-8)
 • over de geestelijke betekenis van de oedipale toestand (9)
 • over verzet tegen het nemen van verantwoordelijkheid (10)
 • over de meerdere zijn als je geeft, de mindere als je ontvangt (11)
 • over bidden en gehoord worden (12)
 • over de Witte Broederschap (1)
 • over de relatie tussen kunstgeschiedenis en spirituele ontwikkeling (2)
 • over de ontwikkeling van de geneeskunde (3)
 • over revolutie en de ontwikkeling van het bewustzijn (4)
 • over de kennis van de natuurwetten en destructiviteit (5)
 • over innerlijke verandering als gevolg van uiterlijk handelen (6)
 • over de ontkenning van wat er nu is en een gevoel van tekort (7)
 • over negatieve opwinding verbonden met genot (8)
 • over de persoonlijke en de goddelijke werkelijkheid (9)
 • over de Bijbel
 • over teksten uit het Nieuwe Testament (1, 10, 11)
 • over de computer en de spirituele evolutie (2)
 • over overgave (3)
 • over lezingenbijeenkomsten, en het INAM instituut (4, 5)
 • over groeistadia en ouderdom (6)
 • over het Padwerkcentrum in Phoenicia (N.Y.) (7, 8)
 • over nadruk op het hogere of het lagere zelf bij het proceswerk (9)
 • over eeuwige wetten en wetten met een beperkte geldigheid (1)
 • over helperschap – (stevig) confronteren of juist niet (2)
 • over gevoelens naar vrouwen toe en angst voor de vader (3)
 • over terminologie en de onderliggende werkelijkheid (4)
 • over rechtstreeks tot God bidden of Zijn Naam noemen (5)
 • over hen die de waarheid spreken en vijandigheid ontmoeten; het juiste evenwicht tussen intimiteit en privacy bij leiders; volgeling zijn alvorens leider te kunnen worden (6)
 • over een ervaring van overweldigende angst (1)
 • over meditatie en het inzetten van de vrijkomende energie (2)
 • over het doordringen in de lege ruimte van goddelijke substantie, het tijdelijk verloren gaan daarvan, afscheiding en het ontstaan van vervormd bewustzijn – kwaad. Nieuwsgierigheid in het evolutieproces (3)
 • over de (Amerikaanse) gemeenschap en een tijdsprobleem (4)
 • over moederschap en de invloed van je houding op je kind (5)
 • over de dynamiek van emoties bij plotselinge crises en het hanteren van zulke situaties (6)
 • over drie fasen in de ontwikkeling: gevoed worden, jezelf voeden en anderen voeden (7)
 • over laat los, laat God en het blokkeren van de genezende stroom (1)
 • over kennis ten behoeve van het verruimen van het bewustzijn (2)
 • over de vraag of een homoseksuele relatie net zo gezond kan zijn als een heteroseksuele relatie (3)
 • over het samenleven met iemand ‘die het pad niet volgt’ (4)
 • over een onzichtbare muur ‘ter bescherming’ en soms de noodzaak om te handelen teneinde verder te komen (5)
 • over de oorzaak van problemen bij de financiering (1)
 • over de vraag of de gids nog steeds onze leider is; of is het Jezus Christus die via
  Eva spreekt? Waarom verwijzen we altijd naar God en Jezus Christus als Hij, Hem? (2)
 • over abortus en de effecten op de vrouw, de man en het kind (3)
 • over de Lege Ruimte die nog niet met God’s adem is gevuld (4)
 • over het juist begrijpen van bijbelteksten (5)
 • over het gedoopt worden ‘met water’ en ‘in de Heilige Geest’ (6)
 • over het koppelen van onopgeloste en ongezuiverde gevoelens aan moederschap (7)
 • over onvoldoende financiële middelen en de fundamentele worsteling van alle mensen (8)
 • over willen gaan verhuizen en de verwarring ten aanzien van de beweegredenen (9)
 • over een vertraging bij de bouw van een huis en het verknoopt zijn van negatieve instellingen van alle betrokkenen (10)
 • over een nieuwe naam voor de ‘politieke wetenschapsgroep’ (1)
 • over oorzaken in vorige incarnaties en gevolgen later (2)
 • over de Val als gevolg van de ontmoeting van de Goddelijke
  Substantie en de Leegte (3)
 • over het belang van echt contact met tienerdochters (4)
 • over als vader eigenlijk zelf nog kind willen zijn (5)
 • over het gewaarworden van liefdegevoelens in je lichaam (6)
 • over het ervaren van een ‘te vol’ trainingsprogramma (7)
 • over de ontwikkeling van het Pad in Nederland (8)
 • over het werken met jonge mensen op het pad (9, 10)
 • over de betekenis van het vinden van een slang (11)
 • over innerlijke vrijheid en twijfels over het verhuizen naar Nederland (12)
 • over de gevolgen van lang volgehouden onbewustheid (13)

 • over de moeite bij het aangaan van een relatie met een man (1)
 • over het werk van de commissie voor financiële steun (2)
 • over de werkers, de taken en het samenleven in Phoenicia (3)
 • over het waarom van weinig inschrijvingen op cursussen (4)
 • over kennissen, echte vrienden en intimiteit (5)
 • over onbewuste verwikkelingen in een huwelijk en de behoefte aan een complete spirituele relatie (6)
 • over persoonlijke en collectieve negativiteit, crisis en oorlog (7)
 • over twijfels en het precies verwoorden van vragen daarover (8)
 • over eb en vloed, de ritmische beweging van het leven (9)
 • over de reden van onverenigbare bloedgroepen (10)
 • over achterdeurtjes en laten gaan, vertrouwen (11)
 • over karmische banden en onderlinge dynamiek (12)
 • over het volgen van de geestelijke wet bij het werken met de menselijke wet (1)
 • over twee gekleurde mensen en waarom zij op dit pad zijn (2, 5)
 • over gevoed worden bij het opzetten van het Pad in Michigan (3)
 • over het vervullen van je taak in een relatie, je vrije wil en wat je in de weg staat (4)
 • over kindbehoeften bij beide partners in een relatie (6)
 • over overgevoeligheid voor bloed en vrees voor verlies van leven (7)
 • over de betekenis van een gestolen beurs op een open weekend (8)
 • over het bewerken van de (Engelse) lezingen en het waarom van vloeiende en niet vloeiende zinnen (9)
 • over onrechtvaardigheden en onrechtvaardigheden (10)
 • over een echt vruchtbare relatie mits beide partners deze echt willen (11)
 • over geestelijke gemeenschappen en de noodzaak van zuivering (1)
 • over het “wanneer twee in Mijn naam verenigd zijn….” (2)
 • over het geloven dat je tussen twee mogelijkheden moet kiezen (3)
 • over zwaar gehandicapte kinderen, oorzaak en gevolg (4)
 • over fysieke pijn, zwakheid en de angst om fouten te maken (5)
 • over het gebruik van drugs door jeugdigen, manieren om hen te benaderen, hen leren keuzes te maken (6)
 • over het ego dat zo nu en dan het licht vertroebelt (7)
 • over het proces van zuivering en de relatie met je kind (8)
 • over de volmaaktheid van mensen, planten en dieren (9)
 • over angst voor jezelf en schuldgevoel als hindernissen (10)
 • over ongeduld bij het omschakelen en opnieuw opbouwen (11)
 • over de angst voor duistere krachten en het omgaan ermee (12)