Trefwoord: Transformatie

Lezing 125: De overgang van de nee-stroom naar de ja-stroom
Lezing 208: het ingeboren scheppingsvermogen van de mens
Lezing 212: Aanspraak maken op het totale vermogen tot grootheid