De lezingen zijn, behalve als losse lezingen, ook verkrijgbaar in lezingenbundels.

Lezing 001: Het leven een zee; wat het Pad van je vraagt

Lezing 002: Besluiten en beproevingen

Lezing 003: De geestelijke wereld; jij kiest je bestemming

Lezing 004: Weltschmerz

Lezing 005: Geluk als schakel in de levensketen

Lezing 007: Beslis: volmaaktheid, gelukzaligheid; angst, narigheid

Lezing 009: Gebed en meditatie – Het Onze Vader

Lezing 011: Zelfkennis; het Grote Plan; de geestelijke wereld

Lezing 012: De geest aan het werk; het leven in de geestelijke wereld

Lezing 013: Positief denken

Lezing 014: Hoger zelf, lager zelf en masker

Lezing 015: De wisselwerking tussen de spirituele en materiële werelden

Lezing 016: Spirituele voeding; eigen wilskracht en Gods wil

Lezing 017: De roep

Lezing 018: Vrije wil

Lezing 019: Jezus Christus

Lezing 020: Over God en de schepping

Lezing 021: De val

Lezing 022: Verlossing

Lezing 025: Het pad: de eerste stappen, de voorbereiding en beslissingen

Lezing 026: Je fouten vinden

Lezing 028: In gesprek met God; dagelijkse terugblik

Lezing 027: Ook op het pad kun je jezelf ontvluchten

Lezing 029: Actieve en passieve krachten; Gods wil vinden

Lezing 030: Eigenzinnigheid, trots en angst

Lezing 031: Schaamte

Lezing 032: Beslissingen nemen

Lezing 033: Bezig zijn met jezelf; het juiste en het verkeerde geloof

Lezing 034: Voorbereiding op reïncarnatie

Lezing 035: Je tot God wenden

Lezing 036: Bidden

Lezing 037: Aanvaarding – de goede en de verkeerde manier – waardigheid in nederigheid

Lezing 039: Beelden 2. Het zoeken naar beelden

Lezing 040: Beelden 3. Het zoeken naar beelden, vervolg en samenvatting

Lezing 041: Beelden 4. De schade die beelden aanrichten

Lezing 043: Persoonlijkheid; drie basistypen – het rationele, het emotionele en het wilstype

Lezing 045: Het conflict tussen bewuste en onbewuste verlangens

Lezing 046: Gezag

Lezing 047: De muur van binnen

Lezing 048: De levenskracht in het heelal

Lezing 049: Obstakels op het pad

Lezing 050: De vicieuze cirkel

Lezing 051: Wiens blindheid? Wiens mening?

Lezing 053: Houden van jezelf

Lezing 055: Drie kosmische principes: uitbreiding, inperking en rust

Lezing 056: Gezonde en ongezonde motieven bij verlangens; het vermogen om te  wensen

Lezing 057: Het massabeeld: jezelf belangrijk vinden

Lezing 062: Man en vrouw

Lezing 064: Uiterlijke en innerlijke wil; misvattingen over egoïsme

Lezing 068: Onderdrukken van positieve en creatieve impulsen; je gedachten observeren

Lezing 071: Werkelijkheid en illusie

Lezing 072: Angst om lief te hebben

Lezing 074: Over onzekerheid, verwarring en vage motieven

Lezing 075: De grote overgang in de ontwikkeling van de mens; van alleen zijn naar deel zijn van een groter geheel

Lezing 080: Samenwerking, communicatie, een-zijn

Lezing 081: Conflicten in de wereld van de dualiteit

Lezing 082: Het leven en sterven van Jezus Christus; symbool voor het overwinnen van dualiteit

Lezing 085: Vervormingen van de instincten tot zelfbehoud en voortplanting

Lezing 086: De instincten tot zelfbehoud en voortplanting in conflict met elkaar

Lezing 088: Ware en onware religie

Lezing 089: Emotionele groei

Lezing 090: Moraliseren; dramatiseren; onvervulde behoeften

Lezing 092: Onderdrukte behoeften; het opgeven van schijnbehoeften; primaire en secundaire reacties

Lezing 093: Het verband tussen het voornaamste beeld, onderdrukte behoeften en defensies

Lezing 094: Het ware zelf tegenover de oppervlakkige persoonlijkheid; zonde en neurose; het opsplitsen van begrippen zaait verwarring

Lezing 095: Vervreemding van het ware zelf en de weg terug

Lezing 097: Perfectionisme als belemmering voor geluk – manipulatie van emoties

Lezing 098: Wensdromen

Lezing 099: Vervormde indrukken van ouders, oorzaak en remedie

Lezing 100: De pijn van destructieve patronen onder ogen zien

Lezing 102: De zeven hoofdzonden

Lezing 103: Te veel liefde geven kan ook schadelijk zijn; constructieve en destructieve wilskracht

Lezing 104: Intellect en wil als hulpmiddel of belemmering op weg naar zelfverwerkelijking

Lezing 105: De relatie van de mens tot God in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling

Lezing 108: Wezenlijke schuld door liefdeloosheid; uit de weg gaan van verplichtingen

Lezing 111: Zielssubstantie; omgaan met eisen

Lezing 112: Leven in het nu; de mens en zijn verhouding tot de tijd

Lezing 113: Identificatie met jezelf

Lezing 115: Kenmerken van bewustzijn: waarnemen, keuzes maken en liefhebben

Lezing 116: Het spirituele centrum bereiken; de strijd tussen lager zelf en opgelegd geweten

Lezing 117: Schaamte als graadmeter voor onopgeloste problemen – schijnbaar gunstige omstandigheden in de jeugd even belemmerend als geleden pijn

Lezing 119: De drie-eenheid van het leven: bewegen, bewustzijn en ervaren – het genotprincipe als essentie van het leven

Lezing 120: Individu en mensheid

Lezing 121: Verplaatsen, vervangen en verstoppen van gevoelens en behoeften

Lezing 122: Zelfverwezenlijking door werkelijk man of vrouw te zijn

Lezing 126: Contact met de levenskracht

Lezing 127: De vier fasen in je ontwikkeling: automatische reflexen, bewustzijn, begrip en weten

Lezing 128: Barrières ontstaan uit denkbeeldige beperkingen

Lezing 129: Winnen en verliezen; wisselwerking tussen het zelf en scheppende krachten

Lezing 131: De wisselwerking tussen jezelf uiten en jezelf beïnvloeden

Lezing 133: Liefde geen gebod, maar spontane zielsbeweging

Lezing 134: Het begrip kwaad

Lezing 137: Innerlijk evenwicht

Lezing 139: Verkeerd begrip van de werkelijkheid verzwakt je levenskern

Lezing 140: Conflict tussen positief en negatief plezier, oorzaak van pijn

Lezing 141: Terug naar het oorspronkelijke niveau van perfectie

Lezing 142: Het verlangen naar en de vrees voor geluk; de angst om het kleine ego los te laten

Lezing 143: Eenheid en dualiteit

Lezing 144: Het proces en de betekenis van groei

Lezing 145: De roep van de levensstroom en je antwoord daarop

Lezing 146: Op weg naar het ware zelf

Lezing 147: De aard van het leven en de aard van de mens

Lezing 149: Kosmische drang tot evolutie

Lezing 151: Intensiteit, een hindernis voor zelfverwezenlijking

Lezing 152: Het ego en de universele levenskracht

Lezing 153: De zelfregulerende aard van onwillekeurige processen

Lezing 154: Het pulseren van bewustzijn

Lezing 155: Angst voor jezelf; geven en ontvangen

Lezing 158: Het ego en het ware zelf: samenwerking of tegenwerking

Lezing 159: De manifestatie van het leven is een uitdrukking van een dualistische illusie

Lezing 160: Heling van de innerlijke splitsing

Lezing 161: Onbewuste negativiteit, een gevaar voor de overgave van het ego aan onwillekeurige processen

Lezing 162: Drie niveaus van werkelijkheidsbeleving en innerlijke leiding

Lezing 163: Geestelijke activiteit en ontvankelijkheid

Lezing 164: Omgaan met tegenstellingen; andere aspecten van polariteit; egoïsme

Lezing 165: Ontwikkelingsfasen in de relatie tussen gevoelens, verstand en wil

Lezing 166: Waarnemen, reageren en er uiting aan geven

Lezing 167: Het bevroren levenscentrum ontdooit

Lezing 168: Twee fundamentele levenswijzen; leven naar je kern toe of er vandaan

Lezing 171: Spirituele en psychische wetten

Lezing 172: De centra van levensenergie

Lezing 173: Basishoudingen en oefeningen voor het openen van je energiecentra

Lezing 176: Het overwinnen van negativiteit

Lezing 178: Groeien naar heelheid; het universeel werkende principe van de dynamiek van groei

Lezing 179: Kettingreacties in de dynamiek van het groeiproces

Lezing 182: Mediteren

Lezing 183: De spirituele betekenis van een crisis

Lezing 184: De betekenis van het kwaad en de transcendentie ervan

Lezing 186: Onderneming in wederkerigheid; helende kracht om de negatieve innerlijke wil te veranderen

Lezing 187: Omgaan met expansie en contractie

Lezing 188: Over beïnvloeden en beïnvloed worden

Lezing 190: Het belang van het ervaren van alle gevoelens, waaronder angst; de dynamiek van luiheid

Lezing 193: Samenvatting van de principes van het padwerk; doel en proces

Lezing 195: Identificatie met het spirituele zelf om negatieve intentie te overwinnen

Lezing 196: De kwaliteit van je verbintenis; oorzaak en gevolg

Lezing 197: Energie en bewustzijn in misvorming: kwaad

Lezing 198: De overgang naar positieve gerichtheid

Lezing 199: De betekenis van het ego en de transcendentie ervan

Lezing 210: Visualiseren om te groeien naar eenheid

Lezing 200: Het kosmische gevoel

Lezing 201: Negatieve energievelden ontkrachten; pijn van schuld

Lezing 209: Roscoe lezing – De invloed van negativiteit

Lezing 203: Het doordringen van de goddelijke vonk in de buitengebieden

Lezing 204: Wat is het Pad?

Lezing 205: Orde, een universeel principe

Lezing 206: Verlangen – scheppend of vernietigend

Lezing 208: Het ingeboren scheppingsvermogen van de mens

Lezing 212: Aanspraak maken op het totale vermogen tot grootheid

Lezing 213: De spirituele en praktische betekenis van ‘Laat los, laat God’

Lezing 214: Psychische kernpunten

Lezing 215: Psychische kernpunten (vervolg); het eeuwige nu

Lezing 216: Incarnatie en levenstaak

Lezing 217: Energie en bewustzijn

Lezing 218: Inzicht krijgen in je ontwikkelingsproces

Lezing 219: Kerstboodschap – Boodschap voor de kinderen

Lezing 220: Ontwaken uit opzettelijke verdoving door je te richten op je innerlijke stem

Lezing 221: Geloof en twijfel

Lezing 222: Transformatie van het lager zelf; overzicht van het werk in het afgelopen jaar

Lezing 223: De Nieuwe Tijd en het nieuwe bewustzijn

Lezing 224: Creatieve leegte

Lezing 225: Ontwikkeling van het individuele en het groepsbewustzijn

Lezing 226: Je houding ten opzichte van jezelf: vergevingsgezindheid zonder vergoelijking van het lagere zelf

Lezing 227: Van uiterlijke naar innerlijke wetten in de Nieuwe Tijd

Lezing 228: Evenwicht

Lezing 229B : Arosa lezing

Lezing 230: Veranderen, een universeel gegeven; opnieuw geboren worden in een zelfde leven

Lezing 231: Opvoeding en onderwijs in de Nieuwe Tijd

Lezing 233: De kracht van het woord

Lezing 234: Volmaaktheid, onsterfelijkheid, almacht

Lezing 236: Pessimisme, een vorm van bijgeloof

Lezing 239B : Een huwelijk

Lezing 238: Het leven pulseert op alle niveaus van manifestatie

Lezing 239: Kerstlezing 1975

Lezing 241: Beweging en de weerstand ertegen

Lezing 242: De spirituele betekenis van politieke stelsels

Lezing 243: De diepste angst en het diepste verlangen

Lezing 244: ‘Wees in de wereld, maar niet van de wereld’ – het kwaad dat laksheid heet

Lezing 246: Traditie, goddelijke en misvormde aspecten

Lezing 247: De massabeelden van jodendom en christendom

Lezing 248: Drie principes van het kwaad – het kwaad gepersonifieerd

Lezing 249: Pijn van onrecht – kosmische registratie van alle persoonlijke en collectieve gebeurtenissen, daden en uitingen

Lezing 249B : Drie fasen in de ontwikkeling: gevoed worden, jezelf voeden, anderen voeden

Lezing 250: Bewust worden van en vertrouwen in de goddelijke genade; onthullen van het tekort

Lezing 252: Privacy of geheimhouding

Lezing 254: Overgave

Lezing 255: Het geboorteproces, een kosmische polsslag

Lezing 256: Innerlijke ruimte, de echte wereld; gerichte leegte

Lezing 258: Persoonlijk contact met Jezus Christus; positieve agressie; de werkelijke betekenis van de verlossing