Lezing 038: Beelden 1

Lezing 042: Objectiviteit en subjectiviteit

Lezing 044: Liefde, eros en seks

Lezing 052: Je beeld van God

Lezing 058: Het verlangen naar geluk en het afwijzen ervan

Lezing 060: De afgrond van illusie; vrijheid en eigen verantwoordelijkheid

Lezing 066: Schaamte voor het hoger zelf

Lezing 069: Dwaasheid om op het pad op resultaat uit te zijn; Vervulling of onderdrukking van het verlangen naar liefde

Lezing 073: De herhaling van pijnlijke jeugdervaringen

Lezing 077: Zelfvertrouwen

Lezing 083: Het geïdealiseerde zelfbeeld

Lezing 084: Liefde, kracht en sereniteit als goddelijke kwaliteiten en als  vervormingen

Lezing 101: Verdediging

Lezing 106: Verschil tussen verdriet en depressie; omgang met anderen

Lezing 107: Drie aspecten die je beletten lief te hebben

Lezing 109: Geestelijk en emotioneel welzijn door het vergoeden van echte schuld

Lezing 118: Dualiteit door illusie; overdracht

Lezing 123: Bevrijding en vrede door het overwinnen van angst voor het onbekende

Lezing 124: De taal van het onbewuste; het ontdekken van het verborgen ‘nee’

Lezing 125: De overgang van de nee-stroom naar de ja-stroom

Lezing 130: Overvloed tegenover aanvaarding

Lezing 132: De functie van het ego met betrekking tot het ware zelf

Lezing 135: Beweeglijkheid in ontspanning; lijden ontstaan door het verbinden van levenskracht aan negatieve situaties

Lezing 136: Angst voor jezelf – een illusie

Lezing 138: Verlangen naar en vrees voor nabijheid: een menselijk dilemma

Lezing 148: Positiviteit en negativiteit: één energiestroom

Lezing 150: Liefde voor jezelf, voorwaarde voor universeel geluk

Lezing 157: Emotionele afhankelijkheid belemmert oneindige ervaringsmogelijkheden

Lezing 169: Het mannelijk en het vrouwelijk principe in het scheppingsproces

Lezing 170: Bang zijn voor gelukzaligheid en er toch naar verlangen

Lezing 174: Zelfwaardering

Lezing 175: Bewustzijn

Lezing 177: Genieten is het levensritme volgen

Lezing 180: De spirituele betekenis van menselijke relaties

Lezing 181: De betekenis van de menselijke strijd

Lezing 185: Wederkerigheid, een kosmisch principe en wet

Lezing 189: Door fasen van bewustzijn naar identificatie met je ware zelf

Lezing 191: Innerlijk en uiterlijk ervaren

Lezing 192: Reële en irreële behoeften in relatie tot de bewustzijnstoestand van de mens

Lezing 194: Meditatie: de wetten ervan en verschillende benaderingen; een samenvatting

Lezing 202: De psychische wisselwerking van negativiteit

Lezing 207: De spirituele betekenis van seksualiteit

Lezing 211: Uiterlijke gebeurtenissen weerspiegelen wat je innerlijk schept – drie stadia

Lezing 229: De vrouw in de Nieuwe Tijd

Lezing 232: Wezenlijke waarden en schijnwaarden; identificatie met het Zelf

Lezing 237: Leiderschap, de kunst om frustratie te transcenderen

Lezing 240: Liefde nader bekeken

Lezing 245: Over oorzaak en gevolg op diverse niveau’s van bewustzijn. De roep van je ziel

Lezing 251: De evolutie en spirituele betekenis van het huwelijk – het huwelijk in de Nieuwe Tijd

Lezing 253: Zet je strijd voort en laat alle strijd varen

Lezing 257: Communicatie, groepsbewustzijn en onthulling – aspecten van de nieuwe goddelijke impuls